Wat is de Klaproos?

De Klaproos is de gele school aan de Klaprooslaan.

Hij staat trots, stevig en sappig midden in de Oosterpark.

Het staat op ons te wachten, klaar voor de start, klaar voor morgen.

We bouwen er aan een plek waar we samen kunnen werken aan nieuwe praktijken in dienst van de samenleving, klein dan wel groot. Of het nu gaat om noaberschap of politiek, taalvaardigheid of mondigheid, de rol van de smartfoon of leren leren, lekker eten of verpakkingsvrij koken, energie besparen of energie opdoen… wie zich inspant voor een betere toekomst, is van harte welkom bij de Klaproos.

 

  • Wil je meedenken over programmering? Over wat zeker een plek verdient op de agenda van het Noorden als het gaat om onderzoek, onderwijs en samenleving?

     

  • Wil je zelfstandig of met een groep of organisatie gebruik maken van de ruimte, structureel of sporadisch?

     

  • Wil je als professional, deelnemer of vrijwilliger op de hoogte gehouden worden van wat er te doen is?

     

  • Wil je een aanbetaling (strippenkaart) of donatie doen of lening verstrekken om dit initiatief mogelijk te maken en er al dan niet iets aan overhouden? 

Want we gaan er aan de slag met wat we belangrijk vinden. En wat belangrijk is, laat zich op veel manieren dienen. Opvoeding, onderwijs en onderzoek.

De Klaproos is een school voor alle leeftijden, waarin verschillende groepen met en van elkaar kunnen leren.

Voor baby’s is belangrijk dat ze welkom worden geheten in een wereld van mogelijkheden. Met speelruimte, liefdevolle verzorging en vertrouwen.

Voor jongeren is belangrijk dat ze de reikwijdte van hun mogelijkheden onderzoeken. Met experimenten, ambachten, kunst en beweging. 

Voor volwassenen is belangrijk dat ze een steentje bij kunnen dragen door hun deskundigheid te vergroten met lezingen, leergangen en/of intervisie of door te komen helpen jam maken, of een kast, of een film.

Er hebben al buren gebak gegeten; taart van bessen uit eigen tuin. Er is al hulp van de kornuiten van de dagbesteding, die trouw iedere week (nu nog informeel) hun beste beentje komen voorzetten door te helpen zagen en verven en sorteren. Er zijn al hele wijze mensen een avond door het pand gedwaald om mee te helpen dromen over wat daarbinnen allemaal mogelijk is.

Je kunt er, behalve taart eten, helpen klussen en op ideeën komen, samen aan de slag met wat de toekomst van ons vraagt. Met kleine en grote gebaren die de samenleving helpen draaien waarin we willen opvoeden, opleiden, zaadjes planten, samen plannen smeden en vooral ook uitvoeren, in wisselende volgorde.

En ondertussen zorgen we daarbij goed voor onszelf en eten we mee van de taart die we samen bakken. 

Concreet?

We hebben een prachtige ruimtes die geschikt zijn voor bijeenkomsten, groot en klein. 

 

We hopen dat je je inschrijft voor een van de activiteiten die we te bieden hebben in onze kalender.  Activiteiten om van op te kikkeren, of om juist van tot rust te komen, of om iets te leren wat je altijd nog wilde leren.

 

 

We hopen dat je aanhaakt bij een bijeenkomst, zodat je kunt helpen plannen smeden en ondertussen kunt onderzoeken of wat jij te bieden hebt aansluit bij de Klaproos.

 

We hopen dat je wilt meehelpen dit initiatief organisatorisch en financieel te ondersteunen met goede ideeën, waardevolle contacten en geld, als donatie, lening of voorschot.

 

Laat het ons weten als je wat kunt betekenen, handig bent met crowdsourcing, of veel geld hebt en er wat goeds mee wilt doen (in de vorm van een lening of gift).